Čišćenje muljnih jama i separatora u Fazi 2 Savade

Blog Single

Poštovani,

Obaveštavam vas da je čišćenje muljnih jama organizovano u dogovoru sa upravnicima zgrada dana 14.05.2020.godine. Trošak će po dogovoru biti raspodeljen svim stanarima.

City Facility