Produžen Ugovor o tekućem održavanju Savada Faza 1

Blog Single

Poštovani stanari,

Obaveštavamo da je novi Aneks o tekućem održavanju naselja Savada Faza 1 zaključen sa svakom stambenom zajednicom od 02.03.2020. godine, čime je nastavljena saradnja sa našom firmom po novim uslovima o kojima ste obavešteni kako na sednici tako i u pojedinačnim mailovima u togu glasanja.

Predlog o produženju usluga po novim cenama je podržan na nivou svake zgrade od strane potrebne većine stanara.

S tim u vezi, prvi računi po novim cenama će biti ispostavljeni za mart mesec. 

Novi plan i specifikacija usluga vam je dostupna na Portalu naselja u sekciji Dokumentacija zgrade.

Zahvaljujemo se na ukazanom poverenju.

City Facility