Kontrola opreme i sistema zaštite od požara Savada 1

Blog Single

 

Poštovani stanari,

Obaveštavamo vas da će se, u sklopu usluga održavanja tehničke opreme i instalacija, u četvrtak, 19.03.2020. godine, izvršiti kontrola opreme i sistema zaštite od požara u naselju SAVADA FAZA 1, što podrazumeva:

  • Proveru pritiska u hidrantskoj mreži
  • Redovnu šestomesečnu kontrolu automatskog sistema za gašenje požara (sprinkler sistem)
  • Redovnu šestomesečnu kontrolu stabilnog sistema za dojavu požara
  • Redovnu šestomesečnu kontrolu sistema detekcije CO

Za vreme provere može doći do uključivanja alarmnih sirena i bljeskalica, odnosno realizacije izvršnih funkcija sistema protivpožarne zaštite (spuštanje liftova u početnu stanicu, automatsko otvaranje garažnih vrata i rampi, automatsko otvaranje elektronskih brava na ulazima u zgrade,...), pa molimo stanare za razumevanje.

Sa poštovanjem,

City Facility