Redovan polugodišnji servis protivpožarnog sistema

Blog Single

Poštovani stanari,

 

Obaveštavamo vas da će, u sklopu usluga održavanja tehničke opreme i instalacija, u petak, 20.09.2019. godine, će se izvršiti kontrola opreme i sistema zaštite od požara u naselju SAVADA FAZA 1, što podrazumeva:

 

  • Proveru pritiska u hidrantskoj mreži
  • Redovnu šestomesečnu kontrolu automatskog sistema za gašenje požara (sprinkler sistem)
  • Redovnu šestomesečnu kontrolu stabilnog sistema za dojavu požara
  • Redovnu šestomesečnu kontrolu sistema detekcije CO

 

Za vreme provere može doći do uključivanja alarmnih sirena i bljeskalica, odnosno realizacije izvršnih funkcija sistema protivpožarne zaštite (spuštanje liftova u početnu stanicu, automatsko otvaranje garažnih vrata i rampi, automatsko otvaranje elektronskih brava na ulazima u zgrade,...), pa molimo stanare za razumevanje.

 

 

Sa poštovanjem,

 

City Facility