Mesečni izveštaj o održavanju naselja Savada Faza 2 za oktobar

Blog Single

Mesečni izvšetaj o održavanju naselja možete pogledati prateći sledeći link http://savada.city-facility.rs/secure/tehnicki-izvestaji