Obaveštenje o redovnom servisiranju protivpožarne opreme u naselju Savada Faza 1

Blog Single


Poštovani stanari, 
Obaveštavamo vas da će, u sklopu usluga održavanja tehničke opreme i instalacija, u četvrtak, 20.09.2018. godine, će se izvršiti kontrola opreme i sistema zaštite od požara u naselju SAVADA FAZA 1, što podrazumeva: 
• Proveru pritiska u hidrantskoj mreži
• Redovnu šestomesečnu kontrolu automatskog sistema za gašenje požara (sprinkler sistem)
• Redovnu šestomesečnu kontrolu stabilnog sistema za dojavu požara
• Redovnu šestomesečnu kontrolu sistema detekcije CO
Za vreme provere može doći do uključivanja alarmnih sirena i bljeskalica, odnosno realizacije izvršnih funkcija sistema protivpožarne zaštite (spuštanje liftova u početnu stanicu, automatsko otvaranje garažnih vrata i rampi, automatsko otvaranje elektronskih brava na ulazima u zgrade,...), pa molimo stanare za razumevanje.

Sa poštovanjem, 
City Facility