MESEČNI IZVEŠTAJ O ODRŽAVANJU NASELJA SAVADA FAZA 1 I FAZA 2 ZA JUL

Blog Single

Mesečni izveštaj o održavanju naselja Savada Faza 1 i Faza 2 za jul možete pogledati putem sledećeg linka http://savada.city-facility.rs/secure/tehnicki-izvestaji